Velkommen som forældre og frivillig

Velkommen

Næstved Håndbold byder spillere, forældre og frivillige velkommen i klubben.


Klubben er opdelt i 3 afdelinger.

Mikroafdelingen med TrilleTrolle og U7-U8

Børneafdelingen med U9 til U13

Ungdomsafdelingen med U15 til U19


Hver afdeling har en målsætning hvor de skal skabe et åbent, trygt og lærerigt miljø.

Vi vil have en udviklingsorienteret tilgang til børn og ungdomsmedlemmer, hvor alle i organisationen bidrager til sunde og langsigtede vaner.


Børneattester

Der bliver indhentet børneattester på alle relevante personer, der har kontakt til vores spillere


Forældrehjælp

I Næstved Håndbold har vi en forventning om, at forældre deltager aktivt i at støtte jeres barn og holdet både i det daglige. og med de opgaver der løses i fællesskab med holdet.


Holdet har f.eks. brug for hjælp til:

 • Chauffør
 • Medbringe frugt ved kampe
 • Dommerbord
 • Hjælpe med at skaffe sponsorer
 • Hjælpe til ved sociale arrangementer
 • Hjælpe klubben ved stævner, nat-håndbold og Håndboldskole
 • Diverse poster/vagter til Næstved Cup
 • Oprydning af Grøn koncert i Næstved
 • Diverse poster/vagter til Karrebæk Triatlon
 • Diverse poster/vagter til 90'er fest
 • Støtte op om klubbens aktiviteter når vi f.eks. sælger strømer eller pakker for firmaer


Frivillige

Som alle mulige andre foreninger, er en del af NHH’s økonomi også baseret på frivilligt arbejde.


Vi er derfor altid interesseret i at byde nye frivillige kræfter indenfor i vores fællesskab.


Kunne du tænke dig at bidrage til vores fællesskab, og få en masse sjove og spændende oplevelser, så skriv endeligt til os.


Opgaver som vi løser og/eller har løst tidligere kan nævnes:

 • Diverse poster/vagter til Næstved Cup
 • Oprydning af Grøn koncert i Næstved
 • Diverse poster/vagter til Karrebæk Triatlon
 • Diverse poster/vagter til 90'er fest
 • Trænere/ledere i vores ungdomsafdeling
 • Produktionsopgaver for bl.a. Arena Næstved ifbm. med events/koncerter.


Har ovenstående pirret til din nysgerrighed og vagt din interesse, så tag fat i vores kontakt for frivillige, eller meld dig ind i vores Facebook gruppe for frivillige.